Sieť

Naša kancelária je súčasťou neformálnej a nevýhradnej medzinárodnej siete advokátskych kancelárii, ktoré pokrývajú najpodstatnejšie európske jurisdikcie (Slovenská republika, Česká republika, Poľsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Španielsko).

a

Naša sieť bola vytvorená z iniciatívy špičkových právnikov zúčastnených firiem, ktorí predtým pracovali v jednej z predných medzinárodných advokátskych kancelárii. Právnici pôsobiaci v našej sieti majú rozsiahle skúsenosti s cezhraničným poskytovaním právnych služieb.