Zmluva o úvere a jej charakter absolútneho záväzkového vzťahu - AKF LAWYERS