Zamýšlaná zmena procesu povinného odpredaja akcií - AKF LAWYERS