Investícia do spoločnosti SEAK, s.r.o. - AKF LAWYERS